top of page

Updates & Resources

Các bản cập nhật và tài nguyên của chúng tôi đến từ các đối tác của chúng tôi và các tổ chức khác đang cố gắng giúp cộng đồng phát triển. Chúng tôi đã phân loại các bản cập nhật của mình theo bốn danh mục khác nhau ngoài các bản cập nhật của riêng chúng tôi. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy: Các Chương trình Hỗ trợ , Cơ hội Việc làm & Nhà ở , Diễn biến Cộng đồng , và Diễn biến của Thanh niên & Gia đình . Bạn cũng có thể tìm thấy cácbản tin gần đây của chúng tôi và nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trênphương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi !

 

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn có các nguồn hữu ích để chia sẻ hoặc các sự kiện vui nhộn trong và xung quanh khu vực White Center, vui lòng gửi email cho Điều phối viên Tiếp thị của chúng tôi tại Quynh@wccda.org. 

Community Calendar!

Our Newsletters

Sala Salon.png

BẢN TIN THÁNG 2 NĂM 2022

Looking for our annual reports? Look no further!

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi

Thanks for submitting!

Any community resource or news can go to Quynh at quynh@wccda.org

Follow us on our Platforms

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page